10. studenoga 2009.

WQC Award 2003. – Paris

Tvrtka Euro-Unit d.o.o. primila je 02. lipnja 2003. WQC međunarodnu “Star Award” nagradu u Parizu kao priznanje za svoj dugogodišnji rad i inzistiranje na kvaliteti, kao i poseban doprinos u razvijanju kvalitetne ponude roba i usluga, te odličnoj distribuciji istih. Jose E.Prieto, predsjednik B.I.D. (Business Initiative Directions) Udruženja i koautor QC100 standarda kvalitete osobno je predao nagradu gospodinu Ivanu Senčaru direktoru Euro-Unit d.o.o. Na dodjeli nagrada bile su prisutne i osobe iz diplomacije, te iz najviših poslovnih krugova i državnih ministarstava. U pismu u kojem je obrazloženje odabira upravo firme Euro-Unit d.o.o. između nekoliko stotina pretendenata stoji i: “Zadovoljan kupac je najbolje oruđe. Lanac formiraju zaposlenici koji prenose informacije svome vodstvu koji donosi poslovne odluke na temelju njihovih izvještaja. Provođenjem konstantnog unapređivanja tog lanca i optimiziranjem njihovog radnog procesa radikalno poboljšavanje je neupitno. Bitno je da komunikacija unutar firme teče glatko i zadovoljstvo kod kupaca neće izostati. Možemo se samo nadati da će ostale firme na Vašem području slijediti Vaš svijetli primjer.” Kako je riječ o internacionalnom događaju, Euro-Unit d.o.o. je imao vrlo jaku svjetsku konkurenciju, te je tim veća pobjeda koja stavlja firmu Euro-Unit d.o.o. rame uz rame sa vodećim firmama u svim segmentima današnjeg poslovanja. QC100 model kvalitete je uzor tisućama kompanija širom svijeta, preko 9500 ih je bilo uključeno u procese prethodnih godina, pa je stoga činjenica da Euro-Unit d.o.o. dobio “International Star Award” nagradu bitna i za cjelokupno gospodarstvo u Hrvatskoj, jer ona dokazuje da je moguće postići vrhunsku kvalitetu čak i ovim našim teškim i nestimulirajućim uvjetima u zemlji.